זהר מת על בלייד ראנר. הוא גדל על בלייד ראנר. דין פחות התחבר.

דיברנו קצת על הגרסאות, על דיסטופיה עתידנית ועל אנרכוניזם, וכמובן ענינו על השאלה הנצחית: "האם דקארד רפליקנט?".

דין עדיין לא בטוח שזהר לא רפליקנט.

 

בשבוע הבא: Basketball

 

twitter - https://twitter.com/MovieTalkerCast

Facebook - https://www.facebook.com/MovieTalkerCast/

Share | Download
Podbean App

Play this podcast on Podbean App